Page 1 of 1

Dutch language added to the site

Posted: 16 Dec 2012, 22:08
by Administrator
For the Dutch audience: there has been added the Dutch localizations to the forum, so you can read the forum layout now in Dutch.

(Message in Dutch)

Er zijn Nederlandse vertalingen aan het forum toegevoegd, waardoor de structuur wellicht beter leesbaar wordt.

Ga naar "User Control Panel" en dan "Board Preferences" (of klik hier) en verander "My Language" van "British English" naar "Nederlands (Informeel)" en druk op de knop Submit.

Laat het even weten of je problemen tegenkomt in het Nederlands.